Indiana USSSA Baseball

2018 Reclassifications

 
AGE GROUP TEAM NAME BEGINNING CLASSIFICATION CURRENT CLASSIFICATION DATE OF RECLASS
8u        
8u        
8u        
8u        
8u        
8u        
8u        
9u        
9u        
9u        
9u        
9u        
9u        
9u        
9u        
9u         
10u         
10u        
10u        
10u        
10u         
10u        
10u        
10u        
11u        
11u        
11u        
11u        
11u        
11u        
11u        
11u        
11u        
11u        
11u        
12u        
12u        
12u        
12u         
12u        
12u        
12u        
12u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
13u        
14u        
14u        
14u        
14u        
14u        
14u      

 

2017 Reclassifications 

 
AGE GROUP TEAM NAME BEGINNING CLASSIFICATION CURRENT CLASSIFICATION DATE OF RECLASS
8u Rawlings Midwest Astros Boshers AA AAA April 24, 2017
8u Riley AA AAA June 12, 2017
8u Hurricanes AA AAA June 12, 2017
8u Brownstown Bombers AA AAA May 24, 2017
8u Panther Baseball Club AA AAA May 24, 2017
8u Bedford AA AAA May 24, 2017
8u Smithville Scrappers AA AAA May 24, 2017
9u Spartans AA AAA  March 25, 2017
9u Indiana Twins AA Major April 24, 2017
9u Diamond Dynamics AAA Major April 24, 2017
9u Indiana Knights  AA AAA June 12, 2017
9u Riley AAA Major April 24, 2017
9u Avon Gold AA AAA June 12, 2017
9u Knights AA AAA June 12, 2017
9u Indiana Arabians Green AA AAA May 15, 2017
9u  Batesville Bats AA AAA June 5, 2017
10u  Rawlings Tigers (Duran) AA AAA April 5, 2017
10u Indiana Twins AA AAA June 13, 2017
10u Demmand Command AA AAA May 15, 2017
10u Indiana Fusion Elite AA AAA May 15, 2017
10u  Express AA AAA June 12, 2017
10u Plainfield Havoc AA AAA June 12, 2017
10u Hurricanes  AAA Major June 12, 2017
10u Bases Loaded Bombers AAA Major June 12, 2017
11u Powerhouse Blue AA AAA April 12, 2017
11u Bedford 11u Stars AA AAA April 12, 2017
11u Plainfield Havoc AA AAA May 15, 2017
11u Indiana Renegades AA AAA May 15, 2017
11u Imavex Orange AA AAA May 15, 2017
11u Unionville Arrows AA AAA June 20, 2017
11u Indiana Elite AA AAA May 15, 2017
11u Powerhouse AAA Major April 24, 2017
11u Oaklandon Bombers AA AAA April 24, 2017
11u Bases Loaded Bombers AA AAA April 24, 2017
11u Mad Dog Black AAA Major May 1, 2017
12u Plainfield Havoc AA AAA April 24, 2017
12u Jcards Black AA AAA June 8, 2017
12u Panther Baseball Club AA AAA May 22, 2017
12u  Astros Orange AA AAA June 12, 2017
12u Southern Indiana Select  AA AAA June 12, 2017
12u Powerhouse AAA Major April 24, 2017
12u Indiana Mustangs Red AA AAA May 15, 2017
12u Indiana Maverics AA AAA April 24, 2017
13u Indiana Astros Blk AAA Major April 24, 2017
13u Flyers Baseball AA AAA June 12, 2017
13u Brownstwon AA AAA June 12, 2017
13u Indiana Nitro Gold AAA Major April 24, 2017
13u Mooresville Muskets AA AAA June 7th 2017
13u Indiana Prospects Brisben AA AAA May 8, 2017
13u Evansville Thunder AA AAA July 3, 2017
13u Indiana Sting AA AAA June 17, 2017
13u Rawlings Tigers (Chandler) AA AAA June 12, 2017
13u Indiana Strike AA AAA June 12, 2017
13u Panther Baseball Club AA AAA June 12, 2017
13u Indiana Inferno AA AAA June 6, 2017
14u Cook Performance AA AAA April 24, 2017
14u Indiana Black Sox AAA Major May 22, 2017
14u Indiana Elite Blk AAA Major April 24, 2017
14u Indiana Grizz AA AAA April 24, 2017
14u Indy Surge AA AAA May 31, 2017
14u Indiana Prospect Wells AA AAA June 6, 2017
AA World Series and Global World Series will be held at Grand Park on July 12-15.  Don't miss out on World Series Play!!!!